Provozní řád hřiště

Schválený výborem SDH Třebonice

Každý návštěvník hřiště SDH Třebonice je povinný respektovat níže uvedený návštěvní řád.

 1. Překážky a nástroje se vrací na své místo.

 2. Tretry jsou povolené pouze na pogumovaných překážkách.

 3. Každý je povinen provést kontrolu překážek a nástrojů před jejím použitím. Pokud je překážka nebo nástroj poškozen, ohlaste tuto skutečnost odpovědné osobě. Neohlášením se vystavujete riziku, že škoda bude přenesena na Vás.

 4. Dojde-li k poškození překážky nebo nástroje, kontaktujte odpovědnou osobu, aby bylo možné domluvit další postup opravy a platby za opravu.

 5. Na hřiště SDH je zákaz vstupu se zvířaty a zákaz kouření.

 6. Na hřiště je celkový zákaz vjezdu motorových vozidel.

 7. Vjezd je povolen pouze k hlavním vratům, nikoliv na cvičiště za účelem vyložení a naložení přepravovaného obsahu.

 8. V boudě je uložen sportovní materiál MSH, který je možný si půjčovat.Je nutné udržovat pořádek a vracet zpět na místo.

 9. Tréninkový plán bude vyvěšen vždy v neděli na následující týden.

 10. Po ukončení tréninku po sobě ukliďte odpadky /PET lahve apod./ do nádob k tomu určených.

 11. Dodržování tréninkových hodin, hlavně navečer ukončení v 19:30 hod.

 12. Porušením provozního řádu se vystavujete riziku zákazu tréninku.

 Odpovědná osoba: Marta Horáková tel.: 721660539