Z historie SDH Třebonice


Neustálé nebezpečí v životě lidu představovaly odjakživa zhoubné požáry. Jejich účinek byl znásobován především tím, že většina staveb byla ze dřeva a prevence proti požárům nedostatečná. To vedlo k radikálnímu řešení, jež spočívalo v zakládání Sboru dobrovolných hasičů.

V 90 letech minulého století se zrodila u občanů Třebonic myšlenka založit v obci hasičský sbor. Na ustanovující valné hromadě 21. června 1896 schválilo 25 zakládajících členů sboru. Ty byly zapsány výnosem c.k. místodržitelským ve dne 15.10.1896 a na základě se sboru dostalo zemské subvence v částce 120 zlatých. V roce 1897 zakoupil sbor požární stříkačku. která byla vysvěcena u příležitosti poutě na Krtni. V roce 1899 bylo zakoupeno nářadí v částce 60 zlatých.

Za 1. světové války (1914-1918) došlo k odmlčení veškeré činnosti sboru.Mnoho mužů narukovalo na frontu a někteří se již domů nevrátili.V poválečných letech byla zmotorizována stříkačka a k 30 letům trvání sboru předvedena ve veřejném cvičení.V roce 1935 se k 40 letům trvání sboru konal v obci sjezd hasičské župy Podbělohorské.V letech okupace nebyly prováděny žádné žádné zápisy o historii pro složitou politickou situaci.V roce 1945 získal náš sbor opuštěný automobil značky OPEL BLITZ, který naši členové společnými silami dali dohromady a velmi dlouho tento automobil sloužil sboru.

V poválečných letech zaznamenal náš sbor velký rozmach. Z původního hasičského sboru vznikl jednotný Svaz požární ochrany. Od základů se změnily způsoby řízení i financování, neboť potřebné náklady hradil stát.Naše organizace začala opět aktivně žít v 70 letech, kdy se začali zapojovat nejen muži ale též ženy. Utvořily se dětské kolektivy, které sbíraly zkušenosti v okrskových soutěžích.V roce 1976 proběhl na louce u rybníka nultý ročník Memoriálu Josefa Holečka, který byl uspořádán na jeho počest.