Mládež SDH

Sezóna 2023 - 2024

Informace o činnosti kolektivu mladých hasičů

Tréninky jsou každou středu od 17:00 - 18:30 a neděle od 15:30 - 17:00 na hasičském hřišti v Třebonicích ,,ulice Pod Náplavkou''

Členský příspěvek pro kolektiv mladých hasičů činí 500,- Kč za kalendářní rok.

O děti se starají vedoucí s kvalifikací II a III 

Rozdělení věkových kategorii

PŘÍPRAVKA : 4 - 6 let

  • v roce 2023/2024 spadají tyto ročníky ,, 2018, 2019''
  • trénink: středa od 17:00 - 18:00 hod

MLADŠÍ : 6 - 11 let

  • v roce 2023/2024 spadají tyto ročníky ,, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017''
  • trénink: středa 17:00 - 18:30 hod a neděle 15:30 - 17:00 hod

STARŠÍ : 6 - 11 let

  • v roce 2023/2024 spadají tyto ročníky ,, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017''
  • trénink: středa 17:00 - 18:30 hod a neděle 15:30 - 17:00 hod

DOROST : 15 - 18 let

  • v roce 2023/2024 spadají tyto ročníky ,, 2006, 2007, 2008, 2009''
  • trénink: středa 17:00 - 18:30 hod a neděle 15:30 - 17:00 hod

Nábor dětí 

Vedoucí mládeže

Marta Boušková

Vedoucí kolektivu, vedoucí mladší, starší a dorost, kvalifikace: II

Marta Horáková

Vedoucí přípravky, kvalifikace II

Petra Šmídová

Vedoucí přípravky, kvalifikace III