Akce SDH

PROSINEC 2023

Mikulášská nadílka u rybníka


LISTOPAD 2023

Strašidla v Třebonicích

V sobotu 11.11. při setmění se v Třebonicích zjevila strašidla. Děti je mohly potkat na stezce značené svíčkami a dýněmi.Na stanovištích musely zdolat test odvahy či se strašidly vyjednávat. Na konci je čekala za odvahu odměna. Strašidla se pak ztratila a objeví se zase za rok.

Akce byla podporována magistrátem hl. m. Prahy

ZÁŘÍ 2023

Memoriál J. Dobiášové 

V neděli 24.9. proběhlo šedesátkování v Memoriálu Jany Dobiášové. Soutěžilo se v kategorii starší, mladší a přípravka vždy chlapci a dívky. Po proběhnutí každé kategorie následovalo super finále o absolutního vítěze. Ten získal stále putovní pohár a prvních pět i věcné ceny ,poháry a medaile. Všechny děti pak drobnou upomínku na účast.

Akce byla podporována magistrátem hl. m. Prahy

TFA

V sobotu 9.9. proběhla ve sportovním areálu dětská soutěž v TFA. Děti překonávaly soutěžní dráhu která byla připravena pro každou věkovou kategorii .Po sečtení časů bylo vyhlášení těch nejlepších ale každé dítě dostalo cenu.

SRPEN 2023

Letní hry

Na konci prázdnin se proměnilo okolí a rybník v jedno velké sportoviště. Proběhly Třebonické letní hry v netradičních disciplínách pro dospělé. Jízda na kolečku s vodními pistolemi, přechod přes lávku přes rybník, jízda na voru a jízda s plameňákem. Nakonec štafeta v pití piva. Po vyhlášení výsledků následovala taneční zábava.

ČERVEN 2023

Pouťová zábava

Poslední víkend před prázdninami proběhla na hrázi rybníka pouťová zábava v rockovém duchu s kapelou ROCK DOGS. Kdo chtěl ten si zatancoval či poslech známé české i zahraniční hity.

Den dětí

Den dětí proběhl v neděli  4.6. na sportovním areálu. Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny po celém hřišti. Děti sbíraly žetony za soutěže a pak je měnily ve stánku za drobné ceny. Po celou dobu akce si mohly zaskákat na nafukovacím hradu.

Akce byla podporována Magistrátem hl.m.Prahy a městskou části Praha 13 


KVĚTEN 2023

Memoriál J. Holečka a memoriál Vl. Nového a M. Bubníka

Memoriál J.Holečka proběhl ve sportovním areálu pro soutěžní pětičlenné hlídky dětí. Soutěžilo se v požárních dvojicích a štafetě 4X60m.Odpoledne proběhl memoriál Bubníka a Nového v požárním útoku pro dospělé na součet časů.

DUBEN 2023

Tradiční pálení čarodějnic

Před zapálením vatry proběhly pro děti na přilehlém hřišti soutěže s čarodějnickým tématikou, let na koštěti, hod do čarodějného kýble apod., děti si soutěže užily a každé si odneslo drobnou cenu. Po  zapálení ohně proběhla přehlídka masek s oceněním a pak již následovalo opékání buřtů.

Na akci se spolu s námi podílel Magistrát hl. m. Prahy a městská část Praha 13.