Sportovní areál

Sportovní areál má SDH Třebonice dlouhodobém pronájmu od MČ Prahy 13 a je využívám k tréninkům hasičů z celé Prahy. Řídí se provozním řádem a rozpisem na jarní a podzimní sezónu.

Provoz a údržba hřiště je částečně hrazena z grantu MHMP a z vlastních zdrojů.